Naujasis duomenų naikinimo standartas DIN 66399 keičia pasenųsinųsi dokumentų naikinimo DIN 32757 standartą.

Svarbiausi pakeitimai yra šie:

  • Trys klasifikacijos lygiai
Atliekama duomenų laikmenų rizikos analizė, o vėliau duomenys yra priskiriami vienam iš trijų klasifikacijų lygių. Klasifikacijos lygis nustato saugumo lygį, kuris pasirenkamas naikinant duomenų laikmenas.
  • Šešios pagrindinės kategorijos
Visų pirma, norma apibrėžia įvairių medžiagų klasifikaciją, taip pat ji atspindi pateiktos duomenų laikmenos informacijos dydį (popieriniai dokumentai, optinės ir magnetinės arba elektroninės duomenų laikmenos, kietieji diskai)
  • Septyni saugumo lygiai

Vietoj ankstesnių penkių saugumo lygių, naujas, DIN 66399, apibrėžia septynis saugumo lygius. Vienas didžiausių skirtumų yra naujajame saugumo lygyje P-4,  kurio medžiagos dalelių paviršius yra didžiausias -  160 mm². Ankstesnis 4 lygis tampa lygiu P-5 ir ankstesnis 5 lygis tampa P-6. "Lygis 6", kuri anksčiau neatspindėjo DIN normos, taps lygiu P-7.

Klasifikavimo lygiai: Nustatyti duomenų jautrumą, paskiriant klasifikavimo lygį

Kad duomenų laikmenų naikinimas atitiktų taupumo ir proporcingumo principus, pateikti duomenys  turi būti priskiriami klasifikavimo lygiui. Saugumo lygis, kuris yra pasirenkamas naikinant duomenų laikmenas, yra nustatomas pagal duomenų jautrumą.

1 klasifikacijos lygis:

Normalus jautrumas vidiniams duomenims: labiausiai paplitusi nformacijos klasifikacija, skirta didelėms žmonių grupėms. Neteisėtas informacijos atskleidimas ar perdavimas padarytų bendrovei ribotą neigiamą poveikį. Turi būti užtikrinta privati duomenų apsauga. Priešingu atveju yra rizika, kad  bus pažeista suinteresuotųjų  asmenų reputacija ir ekonominės aplinkybės.

2 klasifikacijos lygis:

Didesnis jautrumas konfidencialiems duomenims: informacija skirta tik nedidelei grupei žmonių. Neteisėtas informacijos atskleidimas turi didelę įtaką įmonei ir gali pažeisti įstatymus ar sutartus įsipareigojimus. Asmens duomenų apsauga turi atitikti griežtus reikalavimus. Priešingu atveju yra rizika, kad bus pažeista suinteresuotųjų  asmenų socialinė padėtis ar ekonominės aplinkybės.

3 klasifikacijos lygis:

Labai didelis jautrumas konfidencialiems ir slaptiems duomenims: informacija skirta tik labai nedidelei grupei asmenų, žinomiems kaip, įgalioti asmenys. Neteisėtas informacijos atskleidimas turi bendrovei rimtų, egzistavimui pavojingų,  pasekmių ir / arba gali paskatinti prekybos paslapčių, sutarčių ir įstatymų pažeidimus. Turi būti užtikrinta visiška asmens duomenų apsauga. Priešingu atveju, nukentėjusiųjų asmenų gyvenimui ir saugumui gali grėsti pavojus arba jų asmeninei laisvei gali kilti pavojus.

Apsaugos ir klasifikacijos lygių priskyrimas matomas žemiau esančioje lentelėje:
        1 saugumo lygis 2 saugumo lygis 3 saugumo lygis 4 saugumo lygis 5 saugumo lygis 6 saugumo lygis 7 saugumo lygis
      1 klasifikacijos lygis   ·         1 ·         1 · o o o o
        2 klasifikacijos lygis   · · · o o
    3 klasifikacijos lygis     · · · ·
1 Ši kombinacija negali būti taikoma asmeniniams duomenims. 2 Didesnis saugumo lygis geriau apima klasifikacijos lygį. Saugumo lygiai Saugumo lygiai pagal DIN 66399. Pateikiama informacija originaliuose dydžiuose, pavyzdžiui, popieriniai dokumentai. P-1 Rekomenduojama paprastoms duomenų laikmenoms, kurios turi būti neįskaitomos. Dalelių dydis ? 2000 mm2 arba juostelių plotis ? 12 mm. Neribotas juostelių ilgis. P-2 Rekomenduojama vidinėms duomenų laikmenoms, kurios turi būti neįskaitomos. Dalelių dydis ? 800 mm2 arba juostelių plotis ? 6 mm. Neribotas juostelių ilgis. P-3 Rekomenduojama jautrioms ir konfidencialioms duomenų laikmenoms. Dalelių dydis ? 320 mm2 (dalelės 6 x 50 mm) arba juostelių plotis ? 2 mm. Neribotas juostelių ilgis. P-4 Rekomenduojama ypač jautrioms ir konfidencialioms duomenų laikmenoms. Dalelių dydis ? 160 mm2 arba įprastoms dalelėms: juostelių plotis ? 6 mm (dalelės 4 x 40 mm). P-5 Rekomenduojama konfidencialioms duomenų laikmenoms. Dalelių dydis ? 30 mm2 arba įprastoms dalelėms: juostelių plotis ? 2 mm (dalelės 2 x 15 mm). P-6 Rekomenduojama konfidencialioms duomenų laikmenoms, kurioms naikinti turi būti laikomasi itin aukštų apsaugos standartų. Dalelių dydis ? 10 mm2 arba įprastoms dalelėms: juostelių plotis ? 1 mm (dalelės 0,8 x 12 mm). P-7 Rekomenduojama itin konfidencialioms duomenų laikmenoms, kurioms naikinti turi būti laikomasi griežtų  apsaugos standartų. Dalelių dydis ? 5 mm2 arba įprastoms dalelėms: juostelių plotis ? 1 mm (dalelės 0,8 x 5 mm). Medžiagų klasifikacija Apsaugos lygiai minimi naująjame DIN 66399. Ankstesniuose puslapiuose daugiausia buvo nagrinėjama pateikta informacija originaliuos dydžiuose (duomenų laikmena, tokia kaip  "popierius" ir kt.) Šiais moderniai komunikacijos laikais  yra  gausu naujų duomenų laikmenų, kurios taip pat gerbiamos naujame DIN 66399. Štai trumpa  šių laikmenų santrauka:
  • Informacija originaliuose dydžiuose, pavyzdžiui, popierius, plėvelės, spausdinimo plokštės.
Apsaugos lygiai nuo P-1 iki P-7
  • Informacija miniatiūrinėse formose, pvz
Apsaugos lygiai nuo F-1 iki F-7  
  • Informacija optiniuose duomenų laikmenose, pavyzdžiui, CD / DVD.
Apsaugos lygiai nuo O-1 iki O-7  
  • Informacija magnetinėse duomenų laikmenose, pavyzdžiui, tapatybės kortelės, diskeliai.
Apsaugos lygiai nuo T-1 iki T-7  
  • Informacija kietuosiuose diskuos su magnetinėmis duomenų laikmenomis.
Apsaugos lygiai nuo H-1 iki H-7  
  • Informacija elektroninėse duomenų laikmenose, pavyzdžiui, atmintukai, lustinės kortelės
Apsaugos lygiai nuo E-1 iki E-7

Top